Maarschalkerweerd & Nobelen c.s.

Internationale en onafhankelijke protocolbewaarders

Gastvrijheid is passie

De maatschap Maarschalkerweerd & Nobelen c.s. is ontstaan in 1995 doordat twee collega’s uit de Hofhouding en Diplomatieke Dienst, namelijk jhr. Ruud Maarschalkerweerd en drs. Mark Nobelen elkaar vonden in één visie: ‘Het kán, en het móet gewoon anders’.

Later werd de maatschap versterkt met mw. drs. Silvy de Boer en dr. Paul Ragoût.

Er bleek steeds vaker een wezenlijke behoefte aan advies, betrekking hebbende op het inviteren en ontvangen van hooggeplaatste gasten. De Maatschap adviseert hier volgaarne in.

Het streven van de Maatschap is het behouden ~ en waar nodig herstellen ~ van de gewoonten om een samenzijn van een (willekeurig) gezelschap voor een ieder aangenaam te laten verlopen, ongeacht de plaats op de maatschappelijke of hiërarchische ladder van de individuele genodigde. Immers, de gastvrouw/ ~ heer wenst alleen het beste voor dier/diens gasten. Dat kan (hoog-)formeel, maar ook ontspannener, zónder afbreuk te doen aan omgangsvormen. Dat is het gene waar de Maatschap voor staat: ‘Het hóeft niet, als je maar weet hoe het hoort’.

Voorts adviseert de Maatschap ~ indien gewenst ~ in bijkomende cruciale aandachtspunten als:

  • locatie
  • discreet personenvervoer
  • dresscode
  • invitaties
  • tafelschikking
  • menusamenstelling
  • wijn ~ en andere drankkeuzes
  • overnachtinglocaties en
  • goodbye presents  


Door de brede en jarenlange ervaring in het geruisloos laten verlopen van belanghebbende en (strikt)formele (internationale) bijeenkomsten kunnen de leden van de Maatschap en de Staf garant staan dat ook Uw ontvangst vlekkeloos zal verlopen.

Vanzelfsprekend denkt de Maatschap ook gaarne mee waneer U een klein(re) bijeenkomst in gedachte heeft, ook wanneer U zelf F & B wenst te zorgen

Samenwerking met anderen wat betreft dienstverlening en/of service, draaiboek of protocool sluit de Maatschap nadrukkelijk uit. Een eventueel door u aangestelde ceremoniemester zal steeds eerst in overleg treden met de leidinggevende van de Staf en vervolgens eventuele improvisatie op het draaiboek of protocool aan haar of hem overlaten.

Tot genoegen.

Maarschalkerweerd & Nobelen c.s
Oosterhoutseweg 105
4816 KC  Breda (NL)
Bezoek op schriftelijke invitatie
maarschalkerweerd.en.nobelen@live.nl